Η στατιστική αποτελεί μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ανέκαθεν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία για να συγκρίνουν διάφορα πράγματα μεταξύ τους. Από ποσοστά πληθυσμού που ψηφίζουν κάτι συγκεκριμένο μέχρι τις αποδόσεις των αθλητικών ομάδων. Έτσι, έχει παρατηρηθεί το γεγονός, ότι τα στατιστικά παίζουν ρόλο και στο στοίχημα. Δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν στο να δημιουργούνται στοιχήματα με εγγυημένο αποτέλεσμα, ως κάποιο βαθμό.  

Τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τις στοιχηματικές προγνώσεις ή αλλιώς να συμβάλλουν στη δημιουργία επιτυχημένων στοιχημάτων. Πάμε να δούμε παρακάτω κάποια από αυτά τα στατιστικά στοιχεία: 

Ιστορικά Δεδομένα 

Αν ψάξετε και αναλύσετε ιστορικά δεδομένα από το παρελθόν, μπορείτε να εντοπίσετε ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των αθλημάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντοπίσετε πώς λειτουργεί μία ομάδα κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όπως το αν ένα παιχνίδι είναι εντός ή εκτός έδρας. Ακόμα, μπορείτε να παρατηρήσετε τις συμπεριφορές παικτών, καθώς και τις αντιδράσεις τους. Δηλαδή ένας παίκτης μπορεί να έχει αντιδράσει διαφορετικά στην ομάδα, που ξεκίνησε την καριέρα του και αλλιώς στην ομάδα που την τελειώνει. Αναλύοντας τα ιστορικά δεδομένα μπορείτε να εντοπίσετε τάσεις, πρότυπα και παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και τις εκβάσεις των αγώνων.

Ανάλυση Δεδομένων

 Στοιχηματικές Προγνώσεις

Μία άλλη δυνατότητα που υπάρχει, είναι η ανάλυση δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εξάγονται συμπεράσματα για το πως διάφοροι παράγοντες σχετίζονται με τα αποτελέσματα των αγώνων. Κάποιες μέθοδοι, που επιτρέπουν να γίνει αυτή τη διαδικασία, είναι η ανάλυση απόδοσης, η συστηματική ανάλυση και η πολυμεταβλητή ανάλυση.

Συνθήκες Αγώνα

Εκτός από τα προαναφερθέντα δεδομένα, που μπορεί να μελετήσει κάποιος σε μία ειδική ιστοσελίδα για το στοίχημα, όπως η 22Βet, μπορεί να ενημερωθεί και για τις συνθήκες του εκάστοτε αγώνα. Οι στατιστικές πληροφορίες που προκύπτουν, μπορούν να οδηγήσουν στην αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσμάτων και την επιλογή του πιο πιθανού να γίνει. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών αποτελούν η έδρα, οι τραυματισμοί παικτών, η φόρμα της ομάδας, οι προπονητές και πιθανοί εξωγενείς παράγοντες. 

Αναλυτικά Μοντέλα

 Στοιχηματικές Προγνώσεις

Παράλληλα με τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο στη μελέτη των στατιστικών στοιχείων και την επίδραση τους στις προγνώσεις, έχουν και τα αναλυτικά μοντέλα. Παραδείγματα αυτών των μοντέλων αποτελούν η ρύθμιση απόδοσης (odds) και η πρόβλεψη μοντέλων. Αυτά  σας επιτρέπουν να εξετάσετε και να προβλέψετε τα πιθανά ενδεχόμενα και αποτελέσματα, από τα οποία θα επιλέξετε το πιο ρεαλιστικό και πιθανό να γίνει. Έτσι, μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες σας για να τοποθετήσετε ένα στοίχημα με εγγυημένο κέρδος. 

Σαν συμπέρασμα, ο καθένας μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι οι στατιστικές πληροφορίες και τα στοιχεία έχουν άμεση συνάφεια με τις προγνώσεις του στοιχήματος και αποτελούν μεγάλο μέρος τους. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να θυμάστε ότι οι στατιστικές πληροφορίες δεν εγγυώνται απόλυτη επιτυχία στο στοίχημα. Οι αθλητικοί αγώνες είναι αβέβαιοι και πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός των στατιστικών στοιχείων με την εμπειρία, την κρίση και την προσωπική ανάλυση είναι σημαντικός για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο στοίχημα. Εάν μπορέσετε να ακολουθήσετε κάποια από τα παραπάνω βήματα, θα έρθετε πιο κοντά στο επιτυχημένο στοίχημα και κέρδος.